12.8.2018 WDS Amsterdam, Kubula 2. ve velmi početné třídě!

Naše výprava do Amsterdamu byla poměrně početná. Jely s námi 4 Prokopské hvězdy. Cesta byla dlouhá a únavná, nicméně našemu těšení a zvědavosti to neubralo.

Kavalírů bylo přihlášených 110, posuzoval irský rozhodčí Michael Leonard. Nejvíce zazářil ve třídě otevřené Kubula, který z 15i přihlášených psů vybojoval druhé místo a k prvnímu mu scházel jen malý krůček, nebo spíše trochu štěstí. Po dlouhém rozhodování, či vyhraje náš Kuba nebo polský pes se rozhodčí rozhodl pro psíka z Polska.

Loreenka byla čtvrtá v mezitřídě a Karlík výborný bez pořadí. 

Též se předvedl malý Oficírek, který si ještě potřeboval dodat trochu sebevědomí. Díky drobným zaváháním při chůzi v kruhu dostal známku VD.

Karlik WDSKubula WDSLoreen WDSOficir WDSTvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio

© 2013 Prokopská hvězda | Tvorba stránek pro chovatele

Hana a Zuzana Novákovy
novhan@seznam.cz | +420 604 170 895
nov.zuzana@seznam.cz | +420 737 876 893

Praha, Česká republika